Strona główna Prawo cywilne Indos

Indos

1507
PODZIEL SIĘ
Indos

Indos wiąże się bezpośrednio z przenoszeniem weksla przez posiadacza weksla na kolejna osobę. Kwestię indosu regulują zapisy art. 11 i nast. Prawa wekslowego.

Każdy weksel można przenieść przez indos, skutkiem czego wszelkie prawa z weksla przechodzą z indosanta na indosatariusza. Indos jest pisany na samym dokumencie weksla lub na dołączonej do niego karcie (tzw. przedłużku). Pamiętać należy, że z chwilą . Indos musi być bezwarunkowy. Indos

Zwykle stosuje się zwrot podobny do następującego:

„Ustępuję na zlecenie Jana Nowaka 01.08.2016 – Piotr Kowalski”. Może się on także przybrać postać tzw. indosu in blanco i ograniczać tylko do samego podpisu indosanta złożonego na odwrocie weksla lub przedłużku.

Pamiętać należy że z chwilą zamieszczenia indosu pełnego na wekslu, na wekslu powstaje ciąg kolejnych indosantów od wystawcy weksla począwszy. Będzie uważany za prawnego posiadacza, kto ma weksel i wykaże prawo swoje nieprzerwanym szeregiem indosów, chociażby ostatni indos był in blanco

Pamiętajmy, że zgodnie z art. 15 prawa wekslowego:

Indosant odpowiada w braku przeciwnego zastrzeżenia za przyjęcie i za zapłatę wekslu.

Indosant może zabronić dalszego indosowania; w tym przypadku nie odpowiada wobec następnych indosatarjuszy.