Strona główna Ogólna Imprezy integracyjne bez przychodu dla pracowników – stanowisko WSA we Wrocławiu

Imprezy integracyjne bez przychodu dla pracowników – stanowisko WSA we Wrocławiu

828
PODZIEL SIĘ

Jak donoszą media (źródło: Rzeczpospolita 29.08.2014) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku o sygn. akt I SA/Wr 1674/14 z dnia 20 sierpnia 2014 r. wskazał, że pracownik uczestniczący w spotkaniu biznesowo – integracyjnym nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu. Temat opodatkowania świadczeń na rzecz pracowników już od lat budzi szereg wątpliwości, na temat np. abonamentów medycznych nabywanych dla pracowników przez pracodawców była mowa tutaj.

Analizowane rozstrzygnięcie WSA we Wrocławiu zapadło w związku z wystąpieniem z wnioskiem o interpretację podatkową przez spółkę organizującą kilkakrotnie w ciągu roku dla swoich pracowników spotkania biznesowo-integracyjne z poczęstunkiem i upominkami, np. w okresie świąt. Spółka nie prowadzi przy tym ewidencji uczestników tego typu imprez, natomiast koszty organizacji są ponoszone ze środków własnych w formie ryczałtowej.

W takim stanie rzeczy spółka wystąpiła z zapytaniem czy koszty ww. imprez stanowią przychód pracowników podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a tym samym czym spółka winna pełnić w tych przypadkach funkcję płatnika.

Organy podatkowe stanęły na stanowisku, że udział w tego typu imprezie wiąże się z powstaniem u pracowników przychodu do opodatkowania. Natomiast innego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny, który odnosząc się do niedawnego orzeczenia TK z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. K 7/13 (o orzeczeniu tym była mowa szerzej tutaj), wskazał, że istotne jest czy świadczenie leży w interesie pracownika (tj. stanowi dla niego realne przysporzenie majątkowe) oraz czy pracownik skorzystał dobrowolnie z takich świadczeń. Istotne jest przy tym także, aby można było zindywidualizować świadczenie, określić wartość świadczenia oraz określić konkretnego odbiorcę świadczenia. Sam zatem udział w imprezie czy spotkaniu nie będzie się wiązał z powstaniem po stronie pracownika przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

GM.