Strona główna Prawo gospodarcze Ile kosztuje założenie spółki z o.o. – cz. 2

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. – cz. 2

1589
PODZIEL SIĘ

W poprzednim artykule „Ile kosztuje założenie spółki z o.o. cz. 1” była mowa generalnie o kosztach związanych z wyposażeniem takiego podmiotu w kapitał, w tym o kosztach podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dzisiaj dalsza część informacji w tym temacie.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. – koszty notariusza

Co do zasady zawarcie umowy spółki z o.o. wymaga formy notarialnej, jednakże od kilku lat istnieje także możliwość założenia spółki z o.o. przez internet. Różnica polega generalnie na tym, że o ile spisując umowę spółki przed notariuszem można uzgodnić i dopracować poszczególne zapisy, to w przypadku spółki z o.o. zakładanej zdalnie (w trybie S-24), wspólnicy skazani są na wybór pewnych rozwiązań proponowanych przez system informatyczny bez dostosowania ich do swoich rzeczywistych potrzeb.

Decydując się jednak na utworzenie spółki z o.o. przed notariuszem trzeba mieć świadomość kosztów z tym związanych. Generalnie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej z dnia 28 czerwca 2004 r. (tekst jednol. Dz. U. z 2013 r. poz. 237) podaje jak sama nazwa wskazuje stawki maksymalne, uzależnione generalnie od wartości umowy spółki z o.o. Tytułem przykładu maksymalna stawka wynosi od wartości: 1) do 3000 zł – 100 zł; 2) powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 3) powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł. Przy wyższych wartościach kapitału kwota będzie wzrastać. Zaznaczyć trzeba, że są to stawki maksymalne, zatem przed przeprowadzeniem czynności przed notariuszem można te kwoty ustalić indywidualnie. Obok kosztów notarialnych przy założeniu spółki konieczne będą koszty wypisów (6 zł netto za stronę). Koszty wypisów zależne są zwykle od liczby wspólników, każdy z nich będzie chciał dysponować najprawdopodobniej jednym egzemplarzem, poza tym potrzebny będzie egzemplarz dla spółki, jeden dla wniosku do KRS oraz do urzędu skarbowego.

Założenie spółki z o.o. przez internet (online w trybie S-24) nie będzie się wiązać z kosztami zewnętrznymi (do założenia spółki przez internet nie jest potrzebny nawet profil zaufany ePUAP, ani też specjalny podpis elektroniczny). Natomiast trzeba się liczyć z koniecznością poświęcenia czasu na zrozumienie i wybór odpowiednich wariantów umowy spółki z o.o. proponowanych przez system.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o. – koszty wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

W przypadku tradycyjnego zakładania spółki z o.o. tj. przy udziale notariusza – liczyć się trzeba z wydatkowaniem kwoty 600 zł. z czego 500 zł, stanowić będzie wartość wpisu do KRS, natomiast 100 zł to koszt ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Korzystając z pomocy pełnomocnika konieczne będzie jeszcze opłacenie 17 zł opłaty skarbowej.

Natomiast  w przypadku samodzielnego założenia spółki  z o.o. w trybie S – 24 koszty są znacznie mniejsze. Stanowią je: kwota 250 zł tytułem wpisu do KRS oraz 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Do tych wartości mogą dojść także kilkunastozłotowe koszty przelewu.   

Podsumowując…

Jak z tego generalnie wynika pod kątem kosztowym bardziej opłacalne jest założenie spółki z o.o. przez internet. Koszty to jednak tylko koszty, a bezpieczeństwo prawne nie ma swojej ceny. Sugerować by zatem należało, aby te osoby, które dotychczas nie prowadziły żadnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółki z o.o. skonsultowały określone postanowienia umowne z prawnikiem. Celem jest nie tyle założenie spółki z o.o. ale właściwe i bezpieczne w niej funkcjonowanie.

Małgorzata Gach – radca prawny i doradca podatkowy, kancelaria GHMW – Kraków