Strona główna Aktualności Firma podatnika w mieszkaniu bez wydzielenia lokalu a koszty uzyskania przychodu

Firma podatnika w mieszkaniu bez wydzielenia lokalu a koszty uzyskania przychodu

1764
PODZIEL SIĘ
firma w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodów Lexagit.pl porady prawne przez internet

Artykuł omawia interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Znak: 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES) z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu i związanych z tym kosztów podatkowych. Zatem czy firma w mieszkaniu umożliwia zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Przedsiębiorca posiadający firmę zarejestrowaną w swoim mieszkaniu mógł zaliczyć część wydatków eksploatacyjnych do kosztów podatkowych pod warunkiem, że wydzielił pomieszczenie, w którym prowadzi działalność gospodarczą. Tak wskazywały niektóre wydawane interpretacje indywidualne prawa podatkowego:

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. (Znak: IBPBI/1/415-379/12/ZK),
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 marca 2017 r. (Znak: 1462-IPPB1.4511.120.2017.1.MJ).

Zmiana poglądu w sprawie rozliczenia podatkowego części mieszkania na potrzeby firmy

Do sprawy rozliczenia części mieszkania na potrzeby firmy powróciło Ministerstwo Rozwoju i Finansów odpowiadając na  interpelację  poselską nr 16957 z dnia 14 grudnia 2017 r. Wskazało w niej  możliwość zaliczenia przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu  ponoszonej  części wydatków za czynsz, media, remonty do firmowych kosztów uzyskania przychodu.

Ministerstwo podkreśla, że „(-) przepisy ustawy PIT nie uzależniają możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów uzyskania przychodów od wyodrębnienia – w dosłownym (fizycznym) sensie – pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza. Podatnik powinien określić w jakiej części (w jakim zakresie) lokal mieszkalny faktycznie służy prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i wówczas może w odpowiedniej części zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych.”

W dniu 21 grudnia 2017 roku Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał indywidualną interpretację podatkową, (Znak: 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES) w której zmienił swój pogląd w sprawie wliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na działalność gospodarczą w mieszkaniu bez potrzeby wydzielania osobnego lokum.

Firma podatnika w mieszkaniu a koszty uzyskania przychodów – wyjaśnienie KIS

Stan faktyczny:

Wnioskodawca chce zarejestrować działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu. Na potrzeby swojej firmy „(-) nie wydzieli żadnego konkretnego pomieszczenia” na potrzeby prowadzenia swojej działalności gospodarczej. (-) Lokal nie będzie posiadał szyldu, ani innego tego typu oznaczeń charakteryzujących działalność gospodarczą, (-) Lokal będzie pełnił przede wszystkim funkcje mieszkalne, a jedynie dodatkowo będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej bez opcji przyjmowania w nim klientów.

Pytanie wnioskodawcy:

W takim stanie faktycznym Wnioskodawca zapytał organ podatkowy czy „(-) będzie mógł potencjalnie odliczać część kosztów związanych z utrzymaniem Lokalu od przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej zarejestrowanej i wykonywanej w ramach Lokalu, jak również dokonywać odpowiednich odpisów amortyzacyjnych, jeżeli spełnione zostaną odpowiednie warunki z Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od oceny kwestii zasadności naliczania podatku od nieruchomości?”

Stanowisko organu podatkowego:

Dyrektor Krajowej Administracji Podatkowej  stwierdził, że „(-) że wydatki na czynsz czy media ponoszone przez przedsiębiorców, którzy zarejestrowali firmę w mieszkaniu, nie są co do zasady wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na mocy art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również ww. ustawa nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Jeżeli zatem takie wydatki pozostają w związku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to w takim zakresie wydatki te będą kwalifikowały się do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Podsumujmy …

Przedsiębiorca nie będzie musiał wydzielać części mieszkania na prowadzenie działalności gospodarczej. Wynika to  z interpretacji indywidualnej z dnia 21 grudnia 2017 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Czytamy w niej:  „(-) wydatki poniesione przez Wnioskodawcę na utrzymanie lokalu mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej w części w jakiej ten lokal jest przeznaczony na tą działalność”. Firma podatnika w mieszkaniu umożliwia zatem zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Źródło: Indywidualna interpretacja podatkowa (Znak: 0114-KDIP3-1.4011.361.2017.1.ES) wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 grudnia 2017 r.

Stan prawny na 21 marca 2018 r.

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.