Strona główna Aktualności Faktura na oboje małżonków daje prawo do odliczenia podatku – pod jakimi...

Faktura na oboje małżonków daje prawo do odliczenia podatku – pod jakimi warunkami?

3318
PODZIEL SIĘ

Jeśli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa małżeńska, a jednocześnie osoby te prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą – może powstać wątpliwość w jaki sposób i czy w ogóle odliczeniu podlega podatek VAT z faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług.

Co stanie się, jeśli nabywany towar ma być wykorzystywany w działalności gospodarczej tylko jednego z małżonków.

Faktura na oboje małżonków

Nabycie towarów np. nieruchomości lub działek na rzecz małżonków objętych wspólnością majątkową małżeńską wiąże się standardowo z wystawieniem faktury VAT na oboje małżonków. Decyduje o tym właśnie ustrój majątkowy, do którego nabywana jest określona rzecz.

Jeśli jednak zapadła decyzja, co do tego, że dana rzecz ma być wykorzystywana w działalności gospodarczej jednego z małżonków, powstaje pytanie jak taka faktura powinna wyglądać, żeby księgowość nie miała problemu w rozliczeniu podatku VAT od takiego zakupu.

Co musi zawierać prawidłowo wystawiona faktura VAT

W zakresie przedstawionego powyżej stanu faktycznego – odpowiedź daje jedna z ostatnich interpretacji podatkowych tj. interpretacja z dnia 24 marca 2017 r. sygn. 2461-IBPP1.4512.115.2017.1.UG.

W interpretacji tej wskazano, że:

  • małżonkowie traktowani łącznie nie są odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług,
  • możliwe jest wykorzystanie określonego towaru nabytego wspólnie przez małżonków do wspólności majątkowej małżeńskiej w działalności gospodarczej jednego z małżonków,
  • faktura VAT na nabycie musi być oczywiście wystawiona na faktycznych nabywców i musi dokumentować czynność, która faktycznie miała miejsce,
  • faktura VAT na nabycie musi spełniać wymogi z ustawy o podatku VAT, w tym m.in. wskazywać NIP tego z małżonków, który będzie wykorzystywał towar do prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem odpowiadając na zadane powyżej pytania, jeśli doszło do nabycia określonego towaru na wspólność majątkową małżeńską a jednocześnie ma być on wykorzystywany do działalności gospodarczej jednego z małżonków to możliwe jest odliczenie podatku VAT z takiej faktury. Konieczne jest jednak aby faktura ta obejmowała NIP tego z małżonków, który wykorzystywał będzie następnie ww.  towar oraz adres w fakturze zbieżny z podanym w VAT-R.

Powyższe stanowisko potwierdzają także inne interpretacje organów podatkowych tj. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 19.11.2014 r. sygn. IPTPP4/443-653/14-2/OS – Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. W innej z interpretacji wskazano np. że Mając na uwadze powyższe oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa stwierdzić należy, że skoro przedmiotowa nieruchomość (pomimo, że stanowi majątek wspólny małżonków) została nabyta z wyłącznym przeznaczeniem dla celów prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej (wynajem lub sprzedaż budynku), z tytułu której jest Pan czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, to przysługuje Panu prawo do odliczenia w całości podatku naliczonego wynikającego z faktury VAT dokumentującej jej nabycie, pomimo że jako nabywcę wskazano na niej Pana oraz żonę, o ile faktura ta wystawiona jest zgodnie z § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia i nie wystąpiły negatywne przesłanki zawarte w art. 88 ustawy”. – z interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 28.11.2012 r. sygn. ITPP2/443-1094/12/AD – Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.

 

Małgorzata Gach – radca prawny i doradca podatkowy, Kancelaria Prawna „Gach, Mizińska” w Krakowie