Strona główna Ogólna Faktoring przyjazny księgowemu

Faktoring przyjazny księgowemu

841
PODZIEL SIĘ

Faktoring jest rozwiązaniem uniwersalnym, które znajduje zastosowanie zarówno w czasie wzrostu gospodarczego, jak i w okresie spowolnienia. Zainteresowani będą nim ci przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Usługa ta ma na celu przede wszystkim zwiększenie płynności finansowej oraz kapitału obrotowego przedsiębiorstwa. Faktor nabywa od firmy roszczenie o spłatę faktur i od tego momentu sam troszczy się o uregulowanie należności.

Usługa ta staje się coraz bardziej popularna wśród właścicieli firm – szacunkowo transakcje zawierane za pomocą faktoringu stanowią już około 4% PKB. Jest jednak grupa zawodowa, która nie podziela tego entuzjazmu. Księgowi, bo o nich mowa, obawiają się większego zakresu obowiązków, a przy tym utraty nadzoru nad przepływem gotówki w przedsiębiorstwie.

Z faktorem prościej

Niechęć księgowych do faktoringu wynika z przekonania, że w wyniku skorzystania z tej usługi zostaną obarczeni większą ilością pracy i odpowiedzialności. W rzeczywistości jest jednak zupełnie odwrotnie. Nie przysparza ona księgowym dodatkowego wysiłku, a wręcz znacząco go ogranicza. Podstawową zaletą jest możliwość rozliczania i prowadzenia ewidencji dla jednego podmiotu.

Dzięki faktoringowi księgowy jest zwolniony z ewidencjonowania sprzedaży oraz potwierdzania sald. W przypadku firmy prowadzącej sprzedaż dla wielu małych klientów może to oznaczać wielokrotne zmniejszenie ilości wypełnianych dokumentów.

Zachowując kontrolę

Księgowi obawiają się również, że w wyniku współpracy z faktorem mogą utracić kontrolę nad procesami księgowo-rachunkowymi. W praktyce nie znajduje to jednak potwierdzenia. Wszystkie rozliczenia z odbiorcami pozostają nadal pod stałą kontrolą księgowego. Usługa faktoringu nie odbiera więc księgowemu możliwości nadzorowania przepływu gotówki w firmie.

W gestii wielu księgowych leży często upominanie się o zaległe płatności w firmie. Niektóre firmy faktoringowe posiadają w swojej ofercie dodatkowe przydatne usługi takie jak np. windykacja. Dzięki temu mogą zdejmować z księgowych obowiązek kontrolowania wpływów, tworzenia monitów, wezwań i pozostałych prac dyscyplinarnujących wobec płatników. Usługa ta może być bardzo skuteczna, dzięki zastosowaniu indywidualnego scenariusza działań dla każdej wierzytelności. Zlecając odzyskanie długu firmie zewnętrznej, wierzyciel otrzymuje kompleksową obsługę, a także odciąża swoich pracowników.

 Autor: Agnieszka Kowalik, Członek Zarządu Pragma Faktoring S.A.