Strona główna Ogólna Faktoring jako narzędzie poprawiające finansowanie bieżących obrotów

Faktoring jako narzędzie poprawiające finansowanie bieżących obrotów

860
PODZIEL SIĘ

W dzisiejszych czasach bardzo trudno jest uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Jednym ze sposobów odciągnięcia Klienta od konkurencji jest wydłużanie terminów płatności swoim odbiorcom, proponowanie dłuższego kredytu kupieckiego. Niestety wiąże się to z tym, iż duża liczba przedsiębiorstw, szczególnie z sektora MSP, jest narażona na kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej.

Płynność finansowa jest jednym z kluczowych elementów efektywnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Stanowi ona jeden z najważniejszych wyznaczników, określających aktualną sytuację przedsiębiorstwa, gdyż ujmuje ona działania i zdarzenia zachodzące we wszystkich płaszczyznach działalności przedsiębiorstwa, tj. operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej.

W obecnej sytuacji gospodarczej, w której dostępność środków do kredytów została znacznie ograniczona, przedsiębiorstwa muszą poszukiwać nowych narzędzi, dzięki którym mogą szybko i skutecznie poprawić płynność finansową. Takim właśnie instrumentem dla wielu firm jest faktoring.

Utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności powinno być priorytetem dla każdego przedsiębiorstwa, gdyż jest ona jedynym czynnikiem decydującym o sukcesie i dalszym funkcjonowaniu firmy, dlatego trzeba w sposób efektywny i sprawny zarządzać kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie. Można to uczynić dzięki wykorzystaniu usług faktoringowych w firmie. Jednym z najważniejszych efektów faktoringu jest zmniejszenie długości konwersji gotówki.

Faktoring należności wpływa przede wszystkim na skrócenie cyklu rotacji należności. Wynika to z tego, że dzięki faktorowi zmniejsza się wielkość należności w firmie, ponieważ są one zamieniane na gotówkę przed terminem ich płatności. Efektem korzystania z usługi faktoringu jest przyspieszenie rotacji należności oraz zmniejszenie udziału należności przeterminowanych.

Faktor wypłaca faktorantowi środki za scedowane należności, co powoduje uwolnienie zamrożonej gotówki, którą przedsiębiorstwo może spożytkować na zwiększenie produkcji i obrotów. Tym samym zwiększy się sprzedaż, która wpłynie ponownie na cykl ściągania należności. Usługa faktoringu pozwala zachować płynność finansową, co skutkuje polepszeniem wizerunku firmy w oczach kontrahentów oraz zdolności kredytowej dla banków. Poprzez terminową spłatę zobowiązań zmniejsza się ich udział w firmie, zwiększa się samofinansowanie, a to wpływa na polepszenie się wskaźników finansowych oraz ratingu przedsiębiorstwa.

Faktoring jest więc skutecznym narzędziem zarządzania zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto, dzięki któremu przedsiębiorstwo może skrócić cykl konwersji gotówki. Efektem jest zmniejszenie luki finansowej spowodowanej stosowaniem kredytu kupieckiego.

Grzegorz Pardela, Dyrektor Handlowy Pragma Faktoring SA