Strona główna Ogólna Faktoring Broker

Faktoring Broker

1237
PODZIEL SIĘ

Oferta FaktoringBroker
Istotą faktoringu jest nabywanie od przedsiębiorców za określoną cenę wierzytelności, przysługujących im w stosunku do dłużników oraz świadczenia dodatkowych usług. Wierzytelności te nie mogą być przeterminowane.

Przykładowo, przedsiębiorca (dostawca), który sprzedaje towar ustala ze swoim odbiorcą, że płatność za dostawę nastąpi w ciągu 30 dni. Jest to czas, w którym formalnie realizowany jest przychód, co powoduje powstanie zobowiązania podatkowego, chociaż gotówka jeszcze nie wpływa. W tym czasie może też zaistnieć potrzeba uregulowania innych zobowiązań: za dostawy materiałów do produkcji, wynagrodzeń itp. W tej sytuacji może pomóc factoring.

Często zdarza się, że ze względu na trudności w uzyskaniu kredytu, faktoring okazuje się jedynym dostępnym dla przedsiębiorstwa źródłem pozyskania kapitału obrotowego. Uzyskanie finansowania w ramach faktoringu nie wymaga spełnienia restrykcyjnych wymogów, ani ustanowienia trwałych zabezpieczeń.

Korzyści ze współpracy z FaktoringBroker
– Oszczędność czasu na szukaniu odpowiednich instytucji faktoringowych,
– Już na etapie pierwszej rozmowy z brokerem uzyskuje się sprecyzowaną ocenę możliwościach skorzystania z usług branży,
– Możliwość otrzymania atrakcyjniejszej oferty po rekomendacji brokera. Faktorzy inaczej postępują z firmami kierowanymi przez nas, wiedząc, że muszą konkurować z innymi instytucjami finansowymi,
– Porównanie różnych form finansowania przedsiębiorstwa.
Nasze usługi są całkowicie bezpłatne.

O naszej firmie
Jesteśmy niezależną firmą brokerską specjalizującą się w rynku faktoringowym. Przywiązujemy ogromną wagę do jakości świadczonych usług i potrzeb naszych klientów. Naszym celem jest pomoc mikro, małym, średnim jak i dużym firmom w uzyskaniu najlepszego finansowania. Współpracujemy ze wszystkimi liczącymi się instytucjami faktoringowymi.

FaktoringBroker nie jest powiązana personalnie ani kapitałowo z podmiotami, które reprezentuje. Naszą pozycję na rynku pośrednictwa finansowego zawdzięczamy wysokiej skuteczności i wszechstronności.

Rozwiązania, które stosujemy
Jeżeli współpracują Państwo z pewnymi, zaufanymi odbiorcami i faktoring ma przede wszystkim zapewnić dostęp do elastycznego finansowania, proponujemy skorzystanie z oferty faktoringu z regresem. W celu nawiązania współpracy z nowymi odbiorcami lub dodatkowego zabezpieczenia swoich transakcji, proponujemy skorzystanie z oferty faktoringu bez regresu, czyli faktoringu pełnego. W tym przypadku to instytucja faktoringowa ponosi ryzyko braku zapłaty ze strony odbiorców. Mogą Państwo również zdecydować się na faktoring mieszany. Wówczas tylko wskazani odbiorcy zostaną objęci ubezpieczeniem od braku zapłaty.

W zależności od kierunku działalności handlowej, zainteresuje Państwa faktoring krajowy lub eksportowy. Jeśli współpracują Państwo z odbiorcami zagranicznymi, sfinansujemy należności w walutach, w jakich prowadzą są rozliczenia.