Strona główna Ogólna Europejski Tytuł Egzekucyjny

Europejski Tytuł Egzekucyjny

1534
PODZIEL SIĘ

Prowadząc rozmowy windykacyjne, często możemy się spotkać z informacją ze strony dłużnika” jestem za granicą, nic nie będę płacił a wy nic nie możecie mi zrobić”. Czy to prawda? Tutaj proponuję wyjaśnić czym zatem jest Europejski Tytuł Egzekucyjny dla roszczeń bezspornych.

Akt prawny:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 805/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.
Przepisy wspólnotowe:
– ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1896/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty rozporządzenie stosowane od dnia 12 grudnia 2008 r.
Przepisy krajowe:
– Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks postępowania cywilnego.

Gdzie funkcjonuje europejski tytuł egzekucyjny?
Otóż jeżeli nasze roszczenie wobec dłużnika jest bezsporne, zasadne, czyli mamy dokumenty potwierdzające istnienie długu np. podpisana umowa, nieuregulowane faktury itp. to dzięki Europejskiemu Tytułowi Egzekucyjnemu orzeczenia sądu, wszelkie ugody sądowe mogą być wykonane w innym państwach członkowskich Unii Europejskiej czyli Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia ,Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy z wyjątkiem Danii. Z takiej dogodności możemy skorzystać jeżeli mamy sprawę cywilną lub handlową. Niestety w/w rozporządzenie nie obejmuje spraw administracyjnych, fiskalnych, celnych.

Bezsporność roszczenia
Mówimy w tym artykule o roszczeniach bezspornych, więc proponuję wyjaśnić co to oznacza. Otóż aby można było mówić o takim roszczeniu, dłużnik musi się do niego przyznać najlepiej poprzez ugodę, którą zawrzemy z nim przed Sądem, lub przez uznanie długu. Istotną informacją jest to, że w postępowaniu stosuje się przepisy prawa danego państwa, w którym dłużnik przebywa. Może to być znaczącym argumentem podczas rozmowy z dłużnikiem, ponieważ tak naprawdę nie zdaje sobie on sprawy z tego jakie przepisy obowiązują w państwie, w którym przebywa. Weźmy np. Włochy, zgodnie z regulacją 805/2004 UE, stosowane są przepisy włoskiego kodeksu postępowania cywilnego. Przeprowadzenie egzekucji, którą można skierować wszędzie tam, gdzie dłużnik posiada jakiekolwiek dobra. Do tego potrzebny będzie adwokat, ponieważ to on występuje o egzekucję. Ważną informacją jest to, że adwokat ten musi działać na tym samym terenie, na którym dłużnik ma np. swoją firmę lub zamieszkuje. W Polsce zgodnie z art. 8 Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika, czyli mamy tą wygodną sytuację, że komornika (jako wierzyciel) możemy sobie wybrać takiego jakiego nam się podoba.

ETE w Wielkiej Brytanii
Teraz kilka słów o drugiej ojczyźnie Naszych rodaków, czyli Wielkiej Brytanii. Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego w WB nikt nie będzie badał czy jest poprawny merytorycznie czy nie. Jest to sporą zaletą, bo jak wiadomo u nas w kraju dużą uwagę przywiązuje się do tego typu błędów. Zaświadczenie ETE kierujemy do właściwego organu egzekucyjnego plus odpis orzeczenia sądu. W Wielkiej Brytanii komornik działa podobnie jak w Polsce, czyli może zająć konto dłużnika, ruchomości czy nawet rzeczy, które są we władaniu osoby trzeciej.

ETE w Niemczech
Sprawdźmy jak to jest w Niemczech. Tutaj musimy sprawdzić czy powstał niemiecki czy polski tytuł wykonawczy. W przypadku niemieckiego tytułu wykonawczego, działają komornicy sądowi, którzy w imieniu wierzyciela zajmują majątek dłużnika. Plusem w Niemczech jest to, że koszty egzekucji są niższe niż u nas w kraju. Nie ma problemu również w przypadku kiedy mamy orzeczenie wydane w Polsce. Jedynym utrudnieniem jest uzyskanie niemieckiej klauzuli wykonawczej. Po jej otrzymaniu komornik niemiecki może swobodnie działać.
Dłużnik pomimo tego, że przebywa za granicą nie uniknie spłaty swoich zobowiązań. To od wierzycieli zależy, czy będą konsekwentni i pomimo stwierdzenia dłużnika „nic mi nie zrobicie bo nie ma mnie w Polsce” odzyskają swoje pieniądze.

Autor: Jolanta Cholewa