Strona główna Aktualności Emerytury 2018: Emerytura przyznana z urzędu zostanie wyrównana do kwoty najniższej emerytury

Emerytury 2018: Emerytura przyznana z urzędu zostanie wyrównana do kwoty najniższej emerytury

1910
PODZIEL SIĘ
emerytura z urzędu LEXAGIT.pl porady prawne online

W dniu 6 listopada 2017 r. Prezydent  Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2017. 2120).

Przypomnijmy …

Od 1 marca 2017 r. do kwoty 1 tys. zł brutto została podniesiona najniższa  emerytura pod warunkiem udokumentowanego stażu pracy tj. 22 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn (okresy składkowe i nieskładkowe). Przepisy ustawy nowelizującej z dnia 2 grudnia 2016 r. nie objęły rencistów, którzy posiadają orzeczoną całkowitą niezdolnością do pracy i  po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego mają przyznana emeryturę z urzędu (bez składania wniosku), ale  nie osiągnęli  wymaganego ustawowego stażu pracy.  [1]

Osoby, które nie miały udokumentowanych wymaganych lat pracy otrzymały tylko podwyżkę swojego świadczenia z zastosowaniem wskaźnika waloryzacji w kwocie nie mniejszej niż 10 zł.

Pisaliśmy o tym:

Emerytura z urzędu zostanie podniesiona do kwoty najniższej emerytury – projekt ustawy nowelizującej  https://lexagit.pl/emerytura-urzedu-zostanie-podniesiona-kwoty-najnizszej-emerytury-projekt-ustawy-nowelizujacej/

Informacja w sprawie ustawy  

Z Informacji, w sprawie podpisanej ustawy wynika:

  1. Ustawa ma na celu „objęcie emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy, przysługujących osobom, które nie posiadają odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego 20 lat (przed dniem 1 października 2017 r. – 22 lata) dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, gwarancją wysokości kwoty najniższego świadczenia”.
  2. Zostaną podwyższone emerytury przyznane „z urzędu osobom, które pobierały rentę z tytułu niezdolności do pracy i nie miały wymaganego przez przepisy emerytalne stażu pracy do wysokości, odpowiednio, 1000 zł (dla osób pobierających rentę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy) albo 750 zł (w odniesieniu do osób pobierających rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy)”.
  3. Wysokość emerytury będzie ustalona bez składania wniosku tj. „z urzędu w najbliższym terminie waloryzacji”. Będzie to dzień 1 marca 2018 r., z wyrównaniem od dnia 1 marca 2017 r. [2]

Ustawodawca wprowadza także „regulację uniemożliwiającą uzyskanie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy przez osobę, która osiągnęła wiek emerytalny, lub której ustalono prawo do emerytury (wyjątkiem są renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego)”.  Przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Pełny tekst ustawy dostępny jest na : http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017

Podstawa prawna:

– art. 1 Ustawy z dnia 29 września 2017 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. 2017. 2120).

Objaśnienie:

[1] Art. 2 Ustawy  z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2017. 2)  : Kwota najniższej emerytury, z zastrzeżeniem art. 24a ust. 6, art. 54, art. 54a ust. 2 i art. 87, (…) wynosi 1000,00 zł miesięcznie.”

[2] Lista ustaw podpisanych przez Prezydenta RP w listopadzie  2017 r. – http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/

Źródło: Kancelaria Prezydenta RP – www.prezydent.pl

Stan prawny na 6 grudnia 2017 roku

W.K.