Strona główna Aktualności EKSPERT LEXAGIT.PL: Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi – dlaczego warto ją mieć?

EKSPERT LEXAGIT.PL: Dokumentacja transakcji z podmiotami powiązanymi – dlaczego warto ją mieć?

1029
PODZIEL SIĘ

Jak już wskazywano począwszy od 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące cen transferowych a zasadniczo wymogów sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi.

Obowiązek sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi dotyczy jak sama nazwa wskazuje podmiotów powiązanych.

Głównym celem tej dokumentacji jest uzasadnienie, że pomimo istniejących powiązań pomiędzy podmiotami (kapitałowych, zarządczo-kontrolnych, majątkowych czy wynikających ze stosunku pracy) warunki cenowe przyjęte przez nie odpowiadają cenom rynkowym.

Wydaje się, że przedsiębiorcy traktują czasami obowiązek sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi trochę po macoszemu. W szczególności część przedsiębiorców (zasady te mają zastosowanie zarówno do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych jak i podatników podatku od osób prawnych), w ogóle nie zastanawia się nad istnieniem obowiązku dokumentacyjnego oraz nie zna skutków nieprzedstawienia dokumentacji podatkowej na żądanie organów podatkowych.

Przyczyna dla której warto jednak zainteresować się tym tematem oraz zlecić sporządzenie dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi jest tymczasem  prosta.

Jeśli bowiem:

  • organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali dochód podatnika w wartości wyższej niż dochód zadeklarowany albo strata tego samego podmiotu zostanie określona w wartości niższej niż zadeklarowana – a będzie to związane z dokonaniem transakcji objętej obowiązkiem sporządzenia dokumentacji podatkowej (czyli pomiędzy podmiotami powiązanymi)

i jednocześnie

  • podatnik nie przedstawi dokumentacji podatkowej

to organ podatkowy do różnicy wartości (tj. wartości zadeklarowanej przez podatnika i wartości oszacowanej przez organ podatkowy) może zastosować sankcyjną stawkę podatku wg stawki 50%.

W konsekwencji zatem jeśli organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali, że ceny zastosowane w kontaktach pomiędzy podmiotami powiązanymi nie były rynkowe (np. jeśli marża powinna była zostać ustalona na wyższym poziomie niż przyjęto) a tym samym jeden z podmiotów wykazał niższy dochód albo wyższą stratę  to jeśli podmioty te przedstawią organowi dokumentację podatkową – odpowiadającą przepisom – wówczas organ podatkowy nie będzie mógł zastosować sankcyjnej stawki podatku tj. podatku wg stawki 50%.

W razie stwierdzenie nierynkowego charakteru transakcji organ uprawniony będzie do zastosowania tylko typowej stawki podatkowej (np. 19% w przypadku osób prawnych) i utraci możliwość zastosowania stawki ponad 2-krotnie wyższej.

Niewątpliwie stanowić to będzie dla podatnika istotną korzyść związaną ze sporządzeniem dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi. Czym innym jest bowiem podatek wg stawki 50%, a czym innym podatek wg stawki 19%.

Warto zatem zidentyfikować zdarzenia podlegające dokumentacji podatkowej i zlecić jej przygotowanie.

Więcej na temat cen transferowych na blogu: O cenach transferowych

Małgorzata Gach: radca prawny i doradca podatkowy: autorka bloga: O cenach transferowych