Strona główna Aktualności Działanie na szkodę wierzyciela a odpowiedzialność karna – co warto wiedzieć?

Działanie na szkodę wierzyciela a odpowiedzialność karna – co warto wiedzieć?

367
PODZIEL SIĘ
działanie na szkodę wierzyciela

Artykuł zewnętrzny

Wiele osób w dzisiejszych czasach decyduje się na zaciąganie zobowiązań bankowych i pozabankowych. Pamiętaj jednak o tym, że każde zobowiązanie należy spłacać terminowo i nigdy nie uchylać się od możliwości uregulowania zadłużenia. W przeciwnym razie narażasz się na konsekwencje prawne, czyli po prostu odpowiedzialność karną. Z poniższego artykułu dowiesz się, czym jest działanie na szkodę wierzyciela i z jakimi wiąże się konsekwencjami.

Każdy dłużnik, który realizuje czynności udaremniające możliwość zaspokojenia potrzeb pożyczkodawcy, naraża się na odpowiedzialność karną. Pokrzywdzenie wierzyciela to czynności, które są dokładnie opisane w Kodeksie Karnym i podlegają surowej odpowiedzialności po stronie dłużnika. Jeśli chodzi o działanie na szkodę wierzyciela, więcej na ten temat możesz przeczytać pod adresem: https://legality.com.pl/dzialanie-na-szkode-wierzyciela-art-300-kk/. Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Legality, której specjalizacją jest m.in. prawo bankowe.

Działanie na szkodę wierzyciela – co mówi art. 300 KK?

Zgodnie z art. 300 Kodeksu Karnego działanie na szkodę wierzyciela to czynności, które są uznawane za przestępstwa dłużnika skierowane w interesy wierzycieli. Zgodnie z aktualnymi przepisami dłużnik, który uchyla się przed zaspokojeniem potrzeb wierzyciela, np. kredytodawcy podlega karze pozbawienia wolności nawet do lat 3. Co więcej, jeśli dochodzi do próby udaremnienia wykonania orzeczenia sądu – kara za ten proceder może wynosić nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Warto wiedzieć, że powyższe przepisy odnoszą się głównie do relacji na poziomie wierzyciel – dłużnik. Regulacje prawne jasno wskazują też na to, że prawem chronione są nie tylko interesy wierzyciela, ale także stabilizacja poczucia sprawiedliwości po stronie dłużnika.

Jakie czynności są uznawane za działanie na szkodę wierzyciela?

Podstawowe czynności, które są zaliczane jako działania na szkodę wierzyciela przez dłużnika to usuwanie, ukrycie, zbycie, darowanie lub niszczenie dochodów, które mogłyby zostać przeznaczone na spłatę zadłużenia. Do działań podlegających pod KK w ramach działania na szkodę wierzyciela zaliczamy też pozorne obciążenie dłużnika.

Gdzie zgłosić działanie na szkodę wierzyciela?

Wierzyciel, który zostanie pokrzywdzony w wyniku działań dłużnika, ma prawo złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Co więcej, może to zrobić w formie ustnej lub pisemnej do prokuratury. Złożenie zawiadomienia na piśmie wymaga sporządzenia dokumentu, który zawiera takie dane, jak:

  • dane organu przyjmującego zawiadomienie, np. prokuratura,
  • dane osobowe wierzyciela, czyli zawiadamiającego,
  • dane teleadresowe osoby składającej wniosek,
  • treść zawiadomienia oraz okoliczności popełnienia przestępstwa,
  • uzupełniony wniosek o wszczęcie postępowania,
  • data i czytelny podpis.

Pamiętaj! Jeśli szukasz pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z kancelarią w Warszawie. Biuro prowadzi też sprawy na terenie całej Polski – nie tylko w zakresie działania na szkodę wierzyciela.