Strona główna Aktualności Działalność gospodarcza – na czym polega podatek liniowy i jakie są warunki...

Działalność gospodarcza – na czym polega podatek liniowy i jakie są warunki jego zastosowania?

1799
PODZIEL SIĘ
termin korekty PIT Lexagit.pl porady prawne online

Wielu przedsiębiorców jako najpoważniejszą barierę prowadzenia własnej działalności gospodarczej wskazuje obecnie wysokie podatki. Szczególnie ważnym obecnie zadaniem w dziedzinie wsparcia przedsiębiorców jest zapewnienie, aby ponosili oni stosunkowo niskie ciężary podatkowe. Podatek liniowy może zatem stanowić dla przedsiębiorców najkorzystniejsze rozwiązanie.

Czym jest podatek liniowy?

Podatek liniowy bywa potocznie określany jako tzw. podatek płaski. Jego immanentną cechą jest to:

 • Wysokość podatku należnego jest proporcjonalna do wysokości podstawy opodatkowania,
 • Stosowana jest jedna stawka podatku dla wszystkich podatników,
 • Wszyscy podatnicy uiszczają taki sam podatek, tj. taką samą procentową część swoich przychodów, np. 19% wartości swoich dochodów.
 • Stawka podatkowa nie jest ustalana w sposób zależny od wysokości przychodów, np. mniejsza dla mających mniejsze dochody, a wyższa dla mających odpowiednio wyższe dochody.

Opodatkowanie liniowe w Polsce już funkcjonuje – na jakich zasadach?

Z podatku liniowego mogą w Polsce skorzystać przedsiębiorcy. Polega to, na odprowadzaniu podatku 19% od uzyskiwanych dochodów.  Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podatek liniowy, jako formę opodatkowania:

 • Zobligowani są do odprowadzania 19% wartości swoich dochodów (przychód – koszty uzyskania przychodu) na rzecz fiskusa,
 • Ciąży na nich określony obowiązek ewidencyjny, tj. ewidencja przychodów z działalności, kosztów uzyskania przychodu za pośrednictwem Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (KPiR). Możliwe jest także, szczególnie u przedsiębiorców prowadzących rzeczywiście duże firmy – prowadzenie typowej księgowości a zatem ksiąg rachunkowych.

Jakie są zalety korzystania przez przedsiębiorców z podatku liniowego?

Skorzystanie z podatku liniowego jako formy opodatkowania, gwarantuje:

 • Odliczanie od przychodów kosztów ich uzyskania przy wyliczeniu ostatecznej wysokości dochodów do opodatkowania,
 • Stabilne opodatkowanie, stała stawka podatku (19%) bez względu na uzyskiwane przez dany podmiot gospodarczy dochody,
 • Uproszczony sposób wyliczenia podatku należnego, łatwe prognozowanie, jakiej wysokości obciążenie podatkiem dochodowym poniesienie przedsiębiorca, przy założonym poziomie dochodów.

Przyjęcie podatku liniowego jako formy opodatkowania ma i wady – jakie?

 • Stosowanie takiego opodatkowania wyklucza korzystanie przez małżonków z przywileju wspólnego rozliczania się,
 • Ograniczone mocno są możliwości stosowania odliczeń od należnego podatku, np. dopuszczalne jest jedynie odliczanie wysokości poniesionej straty czy składek zdrowotnych,
 • Zakaz stosowania ulg podatkowych, np. ulgi na dzieci czy Internet w przypadku osób, które wybiorą podatek liniowy do rozliczania swojej działalności,
 • Od matematycznej strony widać, że korzystanie z podatku liniowego nie jest co do zasady opłacalne dla osób, których roczny dochód jest na poziomie do około 85 tys. PLN, gdyż w ich przypadku opodatkowanie na zasadach ogólnych daje możliwość uiszczenia na rzecz fiskusa mniejszego podatku niż w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym.

Reasumując, należy uznać, że skorzystanie z opodatkowania w postaci podatku liniowego ma wady, jak i zalety. W przypadku przedsiębiorców, uzyskujących roczny dochód na poziomie poniżej 85 tys. PLN korzystanie z takiej formy opodatkowania raczej nie jest opłacalne. To rozwiązanie w praktyce najkorzystniejsze będzie dla osób, uzyskujących wysokie dochody roczne, które wg ogólnych zasad (skala podatkowa) należałoby opodatkować wyższą stawką podatkową tj. 32%.

Podstawa prawna:

 • Art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Stan prawny na dzień 6 listopada 2017 r.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu