Strona główna Aktualności Czym jest kredyt wiązany i jak od niego odstąpić?

Czym jest kredyt wiązany i jak od niego odstąpić?

2719
PODZIEL SIĘ

Kredyt wiązany jak już wskazuje jego nazwa jest w uproszczeniu powiązaniem dwóch typów interesów, relacji w treści jednej umowy kredytowej. Co to znaczy? Umowa kredytu wiązanego to uruchomienie środków na sfinansowanie określonego dobra, czy usług z umowy sprzedaży, którą również dana osoba zawarła.

Zacznijmy od początku…jak rozpoznać umowę kredytu wiązanego?

Umowę kredytu wiązanego można rozpoznać w prosty sposób, mianowicie w jej treści:

 • jest wskazanie, że uruchomione środki kredytu będą po wypłacie przeznaczone na sfinansowanie zakupu określonej usługi czy przedmiotu (np. zakup odkurzacza w sklepie XYZ, czy sfinansowanie serii 10 zabiegów odchudzających w SPA XYZ).,
 • z treści umowy jasno wynika, że Kredytodawca oraz podmiot świadczący usługę, sprzedający daną rzecz ze sobą współpracują, np. w taki sposób, że ten pierwszy sprzedaje produkt, a ten drugi udziela środków Kupującemu na sfinansowanie zakupu ( Bank XYZ udziela Janowi C. kredyt w wysokości 5000 zł na sfinansowanie zakupu pościeli hipoalergicznych w sklepie XYZ, z którym współpracuje)
 • w treści umowy zakup, który ma być sfinansowany ze środków kredytu jest bardzo dokładnie wskazany ( marka odkurzacza, model, moc itp.),
 • zwykle w treści samej umowy zaznacza się, że jest to umowa kredytu wiązanego albo jeśli dana umowa taka nie jest dodaje się zapis „że w niniejszej umowie nie mają zastosowania przepisy o kredycie wiązanym”.

Przy zawieraniu kredytu wiązanego na Kredytodawcy ciąży szczególny obowiązek informacyjny – na czym polega?

Przed zawarciem z Klientem umowy kredytu wiązanego kluczowe jest ze strony Kredytodawcy dopełnienie wobec takiej jednostki obowiązku informacyjnego – ustawicznie zwraca na to uwagę Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zatem, Klient powinien uprzednio na nośniku trwałym uzyskać dokładne informacje zarówno o swoim zakupie, jak i warunkach, na jakich uzyska kredyt na sfinansowanie tego zakupu.

W treści samej umowy kredytu wiązanego również powinny się znajdować obowiązkowo różne kategorie informacji, m.in.:

 • informacje podstawowe o przedmiocie zakupu, np. określenie zakupu, modelu, rocznika, towaru, mocy, jak i ceny zakupu u Sprzedawcy towaru,
 • informacje podstawowe o warunkach udzielonego kredytu wiązanego, np. kwota kredytu, wysokość prowizji bankowej za udzielenie, oprocentowanie nominalne, RRSO, inne koszty (np. polisa ubezpieczenia, opłata brokerska),
 • informacje o warunkach spłaty kredytu wiązanego (np. wysokość rat, termin wpłaty rat kredytu, długość okresu kredytowania, ustalony rachunek dedykowany do wpłaty rat),
 • informacje o skutkach nieterminowej spłaty zobowiązania kredytowego,
 • informacje o zasadach skutecznego odstąpienia, wypowiedzenia umowy kredytowej,
 • informacje o załącznikach do umowy, formie wydania, sporządzenia umowy po jej podpisaniu,
 • informacje o zasadach przedterminowej spłaty całkowitej zobowiązania kredytowego,
 • informacje o tym, jak Kredytobiorca może ubiegać się o wydanie dodatkowej kopii umowy kredytowej, załączników do niej,
 • informacje o procedurze reklamacyjnej, właściwych organach nadzoru do spraw konsumentów,
 • inne postanowienia (np. ustalenie sposobu komunikacji w sprawie administrowania i obsługi umowy kredytowej, np. jedynie korespondencja elektroniczna).

Odstąpienie od umowy kredytu wiązanego w 5 krokach

Zasadą ogólną jest, że w przypadku odstąpienia od umowy kredytu wiązanego występuje pewna dowolność. Mianowicie, jeśli Kredytobiorca odstąpi np. jedynie od umowy głównej (umowa sprzedaży kredytowanego zakupu) jest to wystarczające dla wywołania skutku odstąpienia od samej umowy kredytu wiązanego. W przypadku jednak odstąpienia jedynie od umowy kredytowej, wymaga się, aby Kredytobiorca dodatkowo wskazał, czy odstępuje od umowy sprzedaży (możliwa jest bowiem sytuacja, że Kredytobiorca odstąpi od umowy kredytu wiązanego, a będzie chciał nadal posiadać zakupiony towar i samodzielnie za niego zapłacić Sprzedawcy).

Jak skutecznie odstąpić od umowy kredytu wiązanego?

 • Zweryfikuj, czy nie upłynął jeszcze termin, w którym możesz skutecznie odstąpić od umowy kredytu wiązanego (14 dni od daty podpisania umowy kredytu wiązanego),
 • Następnie określ, w jakiej postaci chcesz odstąpić od umowy kredytu wiązanego, możesz to zrobić na dwa sposoby:

Sposób nr 1 – odstąpienie tylko od umowy kredytu wiązanego, a dalsze realizowanie umowy sprzedaży i zapłata, rozliczenie z Partnerem Handlowym we własnym zakresie z tytułu zakupionego towaru, albo pozostawienie przedmiotu zakupionego (Partner utrzymał za niego środki z kredytu), a samodzielne wpłacenie po odstąpieniu kapitału kredytu na rachunek kredytu wiązanego,

Sposób nr 2 – odstąpienie zarówno od umowy kredytu wiązanego, jak i umowy sprzedaży, rozliczenie z Partnerem Handlowym poprzez zwrócenie mu otrzymanego przedmiotu zakupu w niepogorszonym stanie,

 • Po złożeniu odpowiedniej treści oświadczenia o odstąpieniu, doprowadzenie do uregulowania sytuacji z Partnerem Handlowym (albo zapłata za towar sprzedany albo doprowadzenie do jego zwrotu),
 • W sytuacji, gdy Kredytobiorca odstąpił jedynie od umowy kredytu wiązanego, będzie zobligowany do zwrotu środków kapitału kredytu na finansowany zakup (jeśli Partnerowi Handlowemu mimo zatrzymania sprzętu nie zapłacił) albo gdy Klient przedstawi w Banku, że zachował zakupiony towar, ale za niego bezpośrednio Sprzedawcy zapłacił, to ten ma obowiązek zwrócić kapitał kredytu, który uprzednio do niego skierowano na sfinansowanie zakupu.
 • Po upływie około 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy kredytu wiązanego, zakupu itp. warto zweryfikować, celem upewnienia np. w dowolnym oddziale instytucji bankowej, czy rzeczywiście rachunek kredytowy przypisany do danego zobowiązania kredytu wiązanego został skutecznie rozliczony i zamknięty na zasadach odstąpienia.

Podsumowanie

Umowa kredytu wiązanego to typ produktu bankowego stworzony z myślą o ludziach zaciągających zobowiązanie kredytowe na zakup określonego dobra, usługi. Przed jej zawarciem warto dokładnie przeanalizować jej zapisy, gdyż zgodnie z obowiązującym prawem są one rozbudowane. Przyszły Kredytobiorca znajdzie tam szereg ważnych informacji o swoim zakupie, kredycie czy warunkach realizowania umowy kredytu wiązanego.

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu