Strona główna Ogólna Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy? Jak uniknąć kosztownej pomyłki?

Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy? Jak uniknąć kosztownej pomyłki?

1960
PODZIEL SIĘ

Czym jest Monitor Sądowy i Gospodarczy? Jak uniknąć kosztownej pomyłki? Od jakiegoś czasu do polskich firm – zwłaszcza tych niedawno zarejestrowanych w KRS – trafia korespondencja sugerująca, że zalegają z kilkusetzłotową opłatą za umieszczenie danych w różnego typu internetowych bazach o nazwach zbliżonych do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Firmy wysyłające te informacje korzystają z niewiedzy i naiwności adresatów, którzy nie do końca wiedzą na czym polega ustawowy obowiązek ogłaszania danych firmowych oraz kiedy i gdzie należy te dane publikować.
Jakie mogą być skutki pomyłki?
Działające przy ministerstwie Sprawiedliwości Biuro do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego stanowczo odcina się od działalności takich firm, jak „Internetowy Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” czy „Centralny Rejestr Ogłoszeń Monitora Sądowego i Gospodarczego” oraz ostrzega, że zamieszczane tam informacje nie wywołują skutków prawnych. Oznacza to, że w przypadku rozbieżności między stanem rzeczywistym a wpisem w internetowym rejestrze, poniesiemy wszelkie konsekwencje związane z działaniem w oparciu o taki błędny wpis.
Z drugiej strony przedsiębiorca, który umieści wpis w jednej z baz internetowych, traktując ją jako alternatywę dla Monitora Sądowego i Gospodarczego, naraża się na konsekwencje niewypełnienia obowiązku prawnego, w postaci grzywny przewidzianej w przepisach k.p.c. o egzekucji świadczeń niepieniężnych. 
Czym jest MSiG?
Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem urzędowym wydawanym przez Ministra Sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz. U.1996.6.42). W myśl art. 1 tejże ustawy Monitor to ogólnokrajowy dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.
Jakie są obowiązki ogłoszeniowe spółki?
 Generalną zasadę w zakresie ogłaszania treści dokumentów i informacji o spółce kapitałowej oraz komandytowo-akcyjnej zawiera art. 5 k.s.h. O ile ustawa nie stanowi inaczej, wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Dodatkowo (ale nie zamiennie) umowa lub statut spółki może nałożyć obowiązek ogłoszenia też w inny sposób. Co do zasady, złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o zdarzeniu podlegającemu obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia.
Ponadto, zgodnie z art. 13 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wszystkie wpisy do rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dlatego wszystkie informacje, które spółka zobowiązana jest zgłosić sądowi rejestrowemu celem wpisu, podlegać będą z urzędu publikacji w Monitorze.
Jak dokonać wpisu?
Ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w Monitorze są przyjmowane w sekretariatach sądów rejonowych (wykaz tych sądów zawarty jest w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r., Dz.U. Nr 45, poz. 204 z późn.zm.). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący Ministerstwa Sprawiedliwości. Obowiązuje taksa 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie.
Ogłoszenia dotyczące wpisów w KRS przekazywane są do ogłoszenia w Monitorze przez Centralną Informację KRS – bezpośrednio po dokonaniu wpisu. Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący sądu rejonowego przyjmującego wniosek. Jest to połata stała i wynosi za ogłoszenie pierwszego wpisu – 500 złotych, a za ogłoszenie kolejnych wpisów – 250 złotych.

Autor: Stanisław Rachelski, radca prawny w Kancelarii Rachelski i Wspólnicy