Strona główna Ogólna Czy pracodawca za każdym razem musi udzielić pracownikowi dni wolnych z tytułu...

Czy pracodawca za każdym razem musi udzielić pracownikowi dni wolnych z tytułu ślubu?

654
PODZIEL SIĘ

Kwestię udzielania tzw. urlopu okolicznościowego, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Paragraf 15 powyższego rozporządzenia stanowi, iż pracodawca jest zobowiązany zwolnić od pracy pracownika na czas obejmujący 2 dni – w razie jego ślubu.

W przedmiotowym wypadku istotne jest, iż ślub cywilny wywołuje określone skutki prawne. Natomiast ślub kościelny jest obrzędem sakramentu małżeństwa, zawierają go jedynie osoby o określonych przekonaniach religijnych. Jeśli pracownik zawarł małżeństwo (ślub cywilny) na przykład trzy lata temu, to z tą datą uległ zmianie jego stan cywilny. Chęć zawarcia w późniejszym czasie ślubu kościelnego jest osobistą decyzją tej osoby. Z tego też powodu należy uznać, że pracodawca nie jest zobowiązany do udzielenia takiemu pracownikowi urlopu okolicznościowego w razie jego ślubu kościelnego.

Należy także pamiętać, że w świetle obowiązującego prawa, istnieje możliwość zawarcia tzw. ślubu konkordatowego. Ślub taki może zawrzeć kobieta i mężczyzna, podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego. Konieczne jest jedynie, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym, przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła lub innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. W przypadku, w którym pracownik chce zawrzeć ślub konkordatowy, pracodawca jest zobligowany do udzieleniu urlopu okolicznościowego na wniosek takiego pracownika, gdyż ślub konkordatowy jest jednocześnie ceremonią religijną i aktem prawnym. Jeżeli jednak pracownik wykorzystał przysługujące mu 2 dni urlopu okolicznościowego na zawarcie ślubu cywilnego, a w późniejszym okresie chce zawrzeć ślub kościelny, może skorzystać z tzw. urlopu na żądanie. Jednakże trzeba pamiętać, iż w roku kalendarzowym przysługują 4 dni urlopu na żądanie z całego urlopu rocznego.

Autor: Wojciech Ostrowski, radca prawny