Strona główna Aktualności Czy obiad z kontrahentem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

Czy obiad z kontrahentem można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

745
PODZIEL SIĘ

Do niedawna koszty poniesione w związku ze spotkaniem biznesowym na lunch czy innego typu poczęstunek były zasadniczo wyłączane przez organy podatkowe z kosztów uzyskania przychodów. Tak więc spotkanie się odbyło, miejmy nadzieję z pozytywnym skutkiem dla obu stron, ale wydatki na ten cel nie mogły pomniejszać przychodu do opodatkowania. Organy podatkowe wychodziły tutaj z założenia, że koszty te stanowiły dla przedsiębiorców koszty reprezentacji wyłączone z kolei ustawowo z kosztów uzyskania przychodów.  

Z kolei sądy administracyjne w znacznej ilości przypadków zajmowały stanowisko przeciwne, uznając, że tylko takie wydatki na zakup usług gastronomicznych, których jedynym (głównym) celem było stworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji innego typu wydatki takim kosztem być powinny.

W dniu 25 listopada 2013 r. Minister Finansów wydał wreszcie interpretację ogólną nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 dotyczącą tej kwestii. W interpretacji tej Minister Finansów wskazał, że: „Reasumując, należy stwierdzić, że analiza tez wyroku NSA z dnia 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 prowadzi do wniosku, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop i art. 23 ust. 1 pkt 23 updof ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki (np. ciastka, paluszki, kanapki), napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.(…)”.

Z interpretacji tej wynika zatem, że wydatki na drobne poczęstunki, napoje dla kontrahentów, inwestorów itp. ponoszone w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą jak również na obiady czy lunche biznesowe winny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Stanowisko to pozostaje niewątpliwie dla podatników pozytywne, pozostaje mieć tylko nadzieję, że organy podatkowe swoim zwyczajem nie przyjmą swojej własnej interpretacji w/w informacji i nie zaczną się domagać np. szczegółowych sprawozdań z lunchów biznesowych, bo a nuż nie obejmowały one np. rozmów dotyczących działalności gospodarczej realizowanej przez podatników, a jakieś inne kwestie nie mieszczące się w tych zakresach tematycznych. Zdarzały się bowiem do tej pory i takie przypadki kiedy to organy podatkowe same modyfikowały tezy wynikające z interpretacji ogólnej Ministra Finansów, stosując faktycznie wykładnię pro fisco.

WW.