Strona główna Ogólna Cesja wierzytelności

Cesja wierzytelności

825
PODZIEL SIĘ

Czym jest cesja wierzytelności?
Cesja wierzytelności to nic innego jak sprzedaż długów podmiotowi, który jest zainteresowany ich kupnem.
Podstawa prawna: Art. 509 – 518 KC.
Art. 509 „§ 1. Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.

§ 2. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki.”

Cedent i Cesjonariusz – kto to taki?
Cedentem nazwiemy osobę, firmę, która sprzedaje zadłużenie a Cesjonariuszem tego, kto ten dług kupuje. Np. Firmie „XYZ” Pan XX jest dłużny z tytułu nieuregulowanej faktury sporą sumę pieniędzy. Firma „XYZ” nie jest w stanie wyegzekwować od swojego dłużnika tych pieniędzy, decyduje się więc na sprzedaż tego długu np. firmie windykacyjnej „YY” czyli cesjonariuszowi. Obie strony zawierają umowę cesji wierzytelności, firma windykacyjna płaci ustaloną kwotę firmie „XYZ” i w ten sposób sposób staje się nowym właścicielem długu, przechodzą na nią wszystkie prawa a także obowiązki jakie miał cedent (firma „XYZ”). Od tej pory każdą kwotę pieniędzy jaką uda się zwindykować, dłużnik wpłaca na konto obecnego wierzyciela, czyli firmie windykacyjnej „YY”.

Kto może korzystać z cesji wierzytelności?
Każdy, jeżeli tylko widzi, że nie jest w stanie poradzić sobie z nieuczciwym kontrahentem i w żaden sposób nie jest w stanie wyegzekwować należnych mu pieniędzy jak najbardziej powinien zastanowić się nad umową cesji wierzytelności. Jest to korzystne rozwiązanie dla cedenta, ponieważ za sprzedaż nieuregulowanej faktury dostanie wcześniej ustaloną sumę pieniędzy i nie będzie musiał się przejmować dostawcą, klientem itp. Trzeba wziąć pod uwagę istotną rzecz a mianowicie, ten kto decyduje się na sprzedaż długów powinien raczej zapomnieć o dalszej współpracy z tym kogo długi sprzedaje.
Sprzedać można całą wierzytelność albo tylko jej część np. firma „X” sprzedaje dług z tytułu nieuregulowanej faktury za okres 1 – 14 .03.2013 a wcześniejsze lub późniejsze niezapłacone faktury postanawia zostawić dla siebie.

W jakiej formie sporządzić cesję wierzytelności?
Najlepiej dla obydwu stron a więc cedenta i cesjonariusza będzie jeżeli sporządzą umowę cesji na piśmie. Zaoszczędzi to niepotrzebnych nieporozumień.
Art. 511.KC.„Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony”.

Ważne!
Zawierając umowę cesji wierzytelności powinniśmy pamiętać, że zgoda dłużnika nie jest do tego potrzebna. Nie musi się on zgadzać na sprzedaż jego długu. Należy jednak pamiętać, że o zmianie wierzyciela trzeba dłużnika powiadomić jak najszybciej najlepiej listem poleconym, tak aby skutecznie dowiedział się, że jego długi zostały sprzedane, oraz gdzie i na jaki numer konta powinien teraz spłacić zobowiązanie.

Autor: Jolanta Cholewa, trener/szkoleniowiec