Strona główna Aktualności Ceny transferowe – istotne zmiany od 2017

Ceny transferowe – istotne zmiany od 2017

1249
PODZIEL SIĘ

Nie tylko rok 2016 ale i rok 2017 przyniesie wiele zmian dla przedsiębiorców. Jedną z najczęściej wspominanych jest zmiana w przepisach dotyczących dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Już teraz przedsiębiorcy powinni rozpocząć przygotowania do tej zmiany. Regulacje na ten temat są zawarte w art. 25a Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednol. Dz. U. z 2012 poz. 361 ze zm.), oraz art. 9a Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednol. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.).

Najprościej mówiąc ceny transferowe to ceny stosowane w rozliczeniach między podmiotami powiązanymi. Powiązanie może mieć charakter kapitałowy, majątkowy, rodzinny. Ceny transferowe są istotne szczególnie ze względu na powszechną zasadę ceny rynkowej (ang. arm’s length principle). Z zasady tej wynika, że ceny między podmiotami powiązanymi nie mogą odbiegać od cen jakie zostałyby zastosowane na rynku przez niezależnie działających od siebie przedsiębiorców. Wszystko to sprawia, że jedynym sposobem kontroli prawidłowości stosowania zasady ceny rynkowej jest dokumentacja cen transferowych. Do przygotowania takiej dokumentacji zobowiązanych jest wiele podmiotów na gruncie CIT i PIT.

Dotychczas stosowane regulacje dotyczące dokumentacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie były jednak zbyt efektywne. Nadto trzeba wskazać, że ministrowie finansów krajów wysoko rozwiniętych zdecydowali o podjęciu szeregu działań mających na celu uszczelnianie systemów podatkowych(tzw. projekt BEPS, Base Erosion & Profit Shifting). Skutkiem tego także polskie Ministerstwo Finansów postanowiło uszczelnić system kontroli transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Już 9 października 2015 roku Sejm RP zdecydował o wprowadzeniu zmian dotyczących dokumentacji podatkowej w zakresie transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi. Zmiany w tych przepisach mają wejść w dwóch terminach: od 1 stycznia 2016 roku objęły one tylko największych podatników, czyli firmy i grupy kapitałowe o skonsolidowanych obrotach przekraczających 750 mln euro oraz od 1 stycznia 2017 roku wejdą w życie przepisy dla innych przedsiębiorstw i transakcji zawartych po tym terminie.

Nowelizacja zakłada wymóg sporządzenia dokumentacji w terminie nie później, niż do dnia złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy.

Ustawa przewiduje koncepcję trójstopniowej dokumentacji cen transferowych, na którą składają się:

  • dokumentacja na poziomie lokalnym (local file),
  • dokumentacja grupowa (master file),
  • raportowanie według krajów (country-by-country reporting – CbC).

Zmiany są istotne, gdyż raport CbC ma być sporządzany po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2015 r., o ile skonsolidowane przychody podatnika w rozumieniu przepisów o rachunkowości przekroczą za ten rok podatkowy równowartość 750 mln euro.

WW.