Strona główna Aktualności Bezpieczny e-podpis od lipca 2016 roku

Bezpieczny e-podpis od lipca 2016 roku

915
PODZIEL SIĘ

W dniu 1 lipca br. ma wejść w życie rozporządzenie eIDAS mające ujednolicić w Unii Europejskiej przepisy dotyczące podpisów elektronicznych (e-podpis). Rozporządzenie o, którym tutaj mowa to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do e-transakcji na rynku wewnętrznym (Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust for electronic transactions in the internal market). Akt ten funkcjonuje pod skróconą nazwą „Rozporządzenie eIDAS” (od electronic identification and trust services). 

Unifikacja wprowadzana treścią tego Rozporządzenia ma za zadanie ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu międzynarodowego i startowanie w przetargach na terenie całej UE.

Rozporządzenie eIDAS docelowo zastąpi Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 1999/93/WE z dnia 13 grudnia 1999 roku w sprawie wspólnotowych ram w zakresie podpisów elektronicznych oraz ustawodawstwa państw członkowskich, w tym dotychczasową ustawę o podpisie elektronicznym.

Nowe przepisy będą stosowane bezpośrednio w wewnętrznym porządku prawnym państw członkowskich od 1 lipca 2016 r.

Najistotniejsze jest, że rozporządzenie to ma zapewnić całkowitą transgraniczność w dokumentach i w biznesie prowadzonym pomiędzy przedsiębiorcami z różnych państw. Ma to skrócić czas realizacji zamierzeń biznesowych jak i prowadzić do oszczędności.

Ujednolicenie przepisów dotyczących podpisów elektronicznych ułatwi także m.in. kontakty z administracją.

Certyfikaty kwalifikowane e-podpisów wydawane przez wskazane kraje mają być uznawane w pozostałych 27 państwach. Do tej pory nie było to możliwe, ponieważ systemy identyfikacji elektronicznej obowiązujące w danym kraju nie były uznawane w innych państwach członkowskich. Po wejściu w życie Rozporządzenia eIDAS dokument podpisany certyfikatem kwalifikowanym wydanym w Polsce będzie uznawany w całej Unii Europejskiej. E-podpis uzyska zatem zupełnie nowe, bardzo istotne znaczenie.

Ujednolicenie tych przepisów pozwoli na podpisywanie umów handlowych, zaciąganie zobowiązań finansowych lub regulowanie płatności elektronicznych.

Rozporządzenie eIDAS pozwoli także na elektroniczną identyfikację obywateli. Oczywiście nowe regulacje utrzymują moc prawną dotychczasowych kwalifikowanych podpisów elektronicznych. Rozporządzenie zapewnia także inne sposoby zabezpieczania dokumentów i do tzw. usług zaufania należeć będą podpis elektroniczny, znakowanie czasem, e-pieczęć, e-doręczenia, usługi konserwacji pieczęci i podpisu oraz usługi ich walidacji.

Wprowadzane od 1 lipca 2016 r. narzędzia obejmujące e-podpis mają na celu wspomóc administrację i przedsiębiorców poprzez skrócenie czasu komunikacji między tymi podmiotami. Dodatkowo narzędzia te dają gwarancję bezpieczeństwa. W związku z obowiązywaniem nowego rozporządzenia Polska będzie zobowiązana do nowelizacji niektórych przepisów oraz do dostosowania systemów informatycznych.

WW.