Strona główna Aktualności Będzie nowa ulga inwestycyjna – kto i kiedy z niej skorzysta

Będzie nowa ulga inwestycyjna – kto i kiedy z niej skorzysta

3258
PODZIEL SIĘ

W dniu 2 czerwca 2017 r. wpłynął do Sejmu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk nr 1602). Projekt ten przygotowało Ministerstwo Rozwoju przy współpracy z Ministerstwem Finansów.

Nowa ulga inwestycyjna dla przedsiębiorców

Projekt ustawy o PIT i CIT przewiduje możliwość „(…) jednorazowego rozliczenia nakładów inwestycyjnych do kwoty 100 tys. zł rocznie przez ich uwzględnienie w kosztach uzyskania przychodów w wyniku dokonanych odpisów amortyzacyjnych”. [1]

Z nowej ulgi inwestycyjnej będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zakupią  środki trwałe „z grupy 3- 6 i 8 Klasyfikacji środków  trwałych.

Będą to:

  • grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne,
  • grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania,
  • grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne,
  • grupa 6 – urządzenia techniczne,
  • grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane.

Szczegółowy wykaz środków z niniejszych grup zawiera Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. 2016.1864).

Ważne!

„(…) Z zakresu tego rozwiązania zostały natomiast wyłączone nieruchomości (budynki i budowle) oraz środki transportu”. [2]

…na zakup nowych środków trwałych

W celu skorzystania z nowej ulgi inwestycyjnej w danym roku podatkowym  podatnik  musi nabyć środki trwałe fabrycznie nowe, czyli takie, „(…), które nie były używane wcześniej ani przez tego nabywcę, ani przez innego podatnika. Nabycie może nastąpić zarówno na własność, jak i na współwłasność, zgodnie z ogólnymi rozwiązaniami obowiązującymi w podatkach dochodowych.

Z nowych przepisów będą mogli skorzystać podatnicy podatku PIT i CIT, których inwestycje w środki trwałe w danym roku wyniosły co najmniej 10 tys. zł i dotyczyły nowych środków trwałych. Limit 100 tys. zł obejmuje łączną kwotę odpisu amortyzacyjnego oraz kwotę dokonanej wpłaty na poczet dostawy środka trwałego”.

Z uzasadnienia projektu wynika również, że „(…) że podatnik będzie mógł uwzględnić w limicie 10 tys. zł wartość kilku środków trwałych, przy czym wartość każdego z tych środków trwałych musi być wyższa niż 3,5 tys. zł”.

… niezależnie od formy działalności gospodarczej

Z rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych „(…) będą mogli skorzystać podatnicy niezależnie od formy prowadzonej działalności gospodarczej. Jednakże w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit odpisów amortyzacyjnych w wysokości 100 tys. zł będzie dotyczyć wszystkich wspólników tej spółki (…)”. [3]

Ministerstwo Rozwoju podaje, że z programu skorzysta w skali roku ok. 150 tysięcy przedsiębiorstw. Korzyść dla właściciela firmy (podatnika CIT lub 19 proc. PIT), który wykorzysta w danym roku podatkowym odpis w pełnej wysokości, wyniesie nawet 17,7 tys. zł.

Proces legislacyjny

Projekt ustawy o PIT i CIT był czytany w dniu 21 czerwca 2017 r. na 44 posiedzeniu Sejmu. Został teraz skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Temat powiązany:

https://lexagit.pl/nowa-ulga-inwestycyjna-dla-firm/

Źródło:

·         Sejm RP – www.sejm.gov.pl

·         Ministerstwo Rozwoju – www.mr.gov.pl

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)

 http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1864

Objaśnienie:

[1] Rządowy projekt ustawy o PIT i CIT

http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1602 (dostęp w dniu 6 lipca 2017 r.)

[2] Tamże

[3] Tamże

W.K.