Strona główna Autorzy Posty przez Manuel32N144

Manuel32N144

8 POSTY 0 KOMENTARZE

Stosowne odszkodowanie

Stosowne odszkodowanie W art. 446.§ 3. Kodeksu cywilnego uregulowane zostało pojęcie stosownego odszkodowania. Zgodnie z przepisem poszkodowany może otrzymać odszkodowanie finansowe z tytułu pogorszenia się...

Zadośćuczynienie

Pojęcie zadośćuczynienia zostało zdefiniowane w art. 445§1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z orzecznictwem zadośćuczynienie jest odszkodowaniem przyznawanym za doznaną krzywdę psychiczną i fizyczną, i przyznawane...

Renta po wypadku

Zgodnie z zapisami Kodeksu cywilnego osoba, która spowodowała rozstrój zdrowia lub śmierć poszkodowanego jest zobowiązana do finansowania renty osobom znajdującym się na utrzymaniu zmarłego....

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej

Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej Zgodnie z art. 446.§4. Kodeksu cywilnego bliscy osoby zmarłej mają prawo ubiegać się o odszkodowanie finansowe za doznaną stratę psychiczną....

Wypadek przy pracy w Anglii. Jak uzyskać odszkodowanie?

Pierwszą i najbardziej oczywistą czynnością jaką należy wykonać po wypadku jest zawiadomienie odpowiednich osób o zdarzeniu i doznanych przez nas obrażeniach. Nie jest to...

Nie dostałeś odszkodowania z AC?

Podstawowe problemy z polisą AC Większość ubezpieczeń AC, z racji swojego nie obowiązkowego charakteru nakłada na ubezpieczonego szereg obowiązków, których niespełnienie może się wiązać...

Problemy „szkody całkowitej”

Gdy zachodzi szkoda całkowita Często w przypadku kolizji samochodowej mamy do czynienia ze znacznym uszkodzeniem samochodu. W przypadku, gdy koszty naprawy auta przewyższają 60-80%...

Wspólność majątkowa małżonków. Kiedy można liczyć na odszkodowanie?

Kolizja pojazdów jednego właściciela Czy jeżeli doszło do kolizji pojazdów należących do jednego właściciela możliwe jest uzyskanie odszkodowania? Sytuacja to dość dziwna, jednak została już...