Strona główna Autorzy Posty przez ConsuelHeckman

ConsuelHeckman

119 POSTY 0 KOMENTARZE

Czy pracownik można uchylić się od zgody na rozwiązanie stosunku pracy...

Rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron jest środkiem prawnym za pomocą, którego pracownik i pracodawca mogą zgodnie zakończyć stosunek pracy w każdym momencie. W...

Ochrona stosunku pracy kobiet w ciąży

Prawo pracy w sposób szczególny traktuję ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży. Co do zasady kobiety w ciąży nie można zwolnić ani wypowiedzieć jej...

Monitoring pracy przez pracodawcę – zakres kontroli

Pracodawcy w każdej branży mają prawo kontrolować, w jaki sposób ich pracownicy wywiązują się ze swoich obowiązków. W zależności od specyfiki zakładu pracy różnić...

Prawo twórcy do wynagrodzenia za obrót dziełem

Prawo autorskie charakteryzuje się tym, że ma tendencję do utrwalania więzi pomiędzy utworem a jego autorem nawet po tym, gdy własność dzieła zostanie przeniesiona...

Przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Przekształcenie przedsiębiorcy (osoby fizycznej) w spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną) pozwala na zmianę formy organizacyjnej prowadzonej działalności, przy...

Umowa o pracę lub zlecenie dla własnej spółki

Czy wspólnik spółki osobowej może świadczyć pracę lub usługi na rzecz własnej spółki na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia? W praktyce można...

Prawa majątkowe z utworu audiowizualnego

W dzisiejszych czasach dobrze wypromowane i przyciągające publikę filmy są w stanie przynieść twórcom wielkie pieniądze. Gdy okaże się, iż do podziału jest spory...

Granice dozwolonej inspiracji

Utwór inspirowany jest to taki przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, do którego stworzenia autor został pobudzony poprzez dzieło innego autora. Ustawa o prawie...

Czego nie powinno zabraknąć w umowie najmu?

Zgodnie z art. 659 Kodeksu Cywilnego, stosunek najmu zawiązuje się na podstawie umowy, której stronami są wynajmujący i najemca. Wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy...

Co zrobić kiedy warsztat zniszczy/zepsuje nam samochód?

Co zrobić kiedy warsztat zniszczy/zepsuje nam samochód? Źródłem uszkodzeń samochodu w warsztacie bywa najczęściej wadliwie wykonana naprawa. Zdarza się jednak i tak, że dochodzi do...