Strona główna Ogólna Abonenci pod ochroną

Abonenci pod ochroną

970
PODZIEL SIĘ

Konieczność dokładnego informowania o warunkach konkursów SMSowych, gwarancja prędkości transferu danych, czy skrócenie czasu umów abonamentowych – to tylko niektóre ze zmian proponowanych w opublikowanym właśnie przez Ministerstwo Infrastruktury projekcie nowelizacji ustawy Prawo telekomunikacyjne.Wzmacnia on ochronę konsumentów i rozszerza obowiązki po stronie dostawców usług. Zdaniem ekspertów z międzynarodowej kancelarii prawnej Bird & Bird, nowe przepisyzaostrzą konkurencję o lojalnych abonentów między dostawcami na polskim rynku.

Zmiany w prawie telekomunikacyjnym wynikają z konieczności wprowadzenia nowych ogólnoeuropejskich standardów ochrony praw użytkowników. Komisja Europejska wszczęła już postępowanie przeciwko Polsce w związku z ponad 2-miesięcznym opóźnieniem wdrożenia takich przepisów. 19 lipca br. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji ustawy Prawo Telekomunikacyjne, który przewiduje wprowadzenie szeregu istotnych zmian, w szczególności w zakresie wzmocnienia ochrony konsumentów. Zdaniem ekspertów z kancelarii Bird & Bird, użytkownicy łatwiej będą mogli zmieniać dostawców. Możemy obserwować rosnącą rotację klientów między poszczególnymi dostawcami usług telekomunikacyjnych, którzy będą kusić potencjalnych abonentów bardziej atrakcyjnymi warunkami umowy.

Nowe przepisy w większym stopniu niż dotychczas ochronią prawa konsumentów, rozszerzą możliwości swobodnego wyboru operatora oraz zapewnią transparentność świadczonych usług – podsumowuje Krzysztof Chyliński, Dyrektor Technologii i Członek Zarządu Holicon, firmy świadczącej usługi typu contactcenter.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać najpóźniej od końca 2011 r.

Dostawca musi coraz więcej

Proponowane zmiany poszerzają zakres obowiązków dostawców usług teleinformatycznych, m.in. w zakresie umów zawieranych z klientami.

Pierwsza umowa z danym dostawcą usług telekomunikacyjnych nie będzie mogła być zawarta na więcej niż 24 miesiące. Dostawca usług będzie musiał zapewnić użytkownikowi możliwość zawarcia umowy również na okres nieprzekraczający roku – wyjaśnia Piotr Dynowski, szef praktyki własności intelektualnej w polskim oddziale międzynarodowej kancelarii prawnej Bird & Bird.

Dodano również wyraźny obowiązek jasnego i zrozumiałego formułowania wzorców umów z konsumentami. Podobne regulacje znajdują już się już w kodeksie cywilnym.

Loterie SMS
Do Urzędu Komunikacji Elektronicznej napływa coraz więcej skarg od osób, które czują się oszukane przez organizatorów loterii SMS, w których wcale nie chciały brać udziału. Dowiadują się o tym zwykle dopiero w momencie otrzymania rachunku telefonicznego. Wraz z wprowadzeniem nowych przepisów w życie organizatorzy np. loterii SMS i inni dostawcy usług o podwyższonej opłacie będą musieli dokładnie informować klientów przed rozpoczęciem świadczenia danej usługi o wysokości stawki za połączenie czy wysłanie SMS i o nazwie podmiotu dostarczającego tę usługę. Użytkownik będzie zawsze mógł zablokować usługę o podwyższonej opłacie.

Dostawcy będą także zobowiązani do zapewnienia minimalnej gwarantowanej prędkości transferu danych w ramach świadczonej usługi dostępu do Internetu. Obecnie w umowach określone są jedynie prędkości maksymalne, które w praktyce nie są osiągane.

Zgodnie z ostatnimi tendencjami w prawodawstwie unijnym nowe przepisy zmierzają do zwiększenia ochrony konsumentów i ich prywatności, zwłaszcza w obliczu rozwoju nowoczesnych technologii komunikacyjnych – mówi Piotr Dynowski. – Będzie to skutkować dalszym poszerzaniem i tak już dość szerokich obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednakże ostatecznie przyjęte zmiany są mniej radykalne niż pierwotnie planowane – dodaje.

Nareszcie sprawne 112

Nowelizacja przewiduje również zapewnienie lepszego funkcjonowania numeru alarmowego 112 pod względem technicznym. Prezes UKE będzie bowiem dysponował aktualnymi danymi abonentów, którzy przenieśli swój numer do innej sieci. Dzięki temu, osoba wyzywająca pomoc przy użyciu numeru 112 będzie mogła być bardziej precyzyjnie zlokalizowana. Do tej pory zdarzało się, że ze względu na brak synchronizacji, osoba z przeniesionym numerem była błędnie lokalizowana.

Obecnie, operatorzy mają ograniczony dostęp do bazy osób, które zdecydowały się na przeniesienie numeru do innej sieci. Firmy dysponują informacjami o 90 – 95% przypadków tego typu migracji – wylicza Krzysztof Chyliński. – Warto, aby Urząd Komunikacji Elektronicznej w miarę możliwości podzielił się z operatorami zdobytymi danymi.

Nowe przepisy przewidują także szereg ułatwień dla osób niepełnosprawnych. W szczególności, na wszystkich dostawców usług będą nałożone obowiązki w zakresie zapewnienia udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w przypadku których przekazanie informacji o wypadku za pośrednictwem numeru 112 napotyka trudności, jak np. osoby głuchonieme.

Powoduje je to konieczność skorzystania z usług – zatrudnionego na etacie lub zakontraktowanego w firmie outsourcingowej tłumacza języka migowego. Alternatywą kosztową dla tego rozwiązania jest stworzenie multimedialnego stanowiska, przystosowanego do obsługi przez osoby głuchonieme, stanowiącego „końcówkę” systemu callcenter, dostępnego przez kanał video – opisuje Krzysztof Chyliński.

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje również rozszerzenie obowiązku informacyjnego dostawcy jeśli chodzi o instalowanie plików Cookies na urządzeniach użytkowników, a także konieczność informowania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) o każdym przypadku naruszenia danych osobowych.