Strona główna Aktualności 5 kroków do założenia działalności gospodarczej

5 kroków do założenia działalności gospodarczej

1664
PODZIEL SIĘ

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej na pewno ma wiele zalet. W porównaniu do pracy na etacie, własna firma jest szansą na większe zyski, daje poczucie większego rozwoju zawodowego, staje się wyzwaniem. Wielu ludzi, którzy prowadzą własne biznesy, sądzi, że czują się bardziej zawodowo spełnieni, doceniają to, że pracują „na swoim”, mają realny wpływ na podejmowane kierunki inwestowania w firmie, na jej marketing, czy inne sfery działania.  Tworzenie dogodnych warunków dla przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej jest często sztandarowym hasłem wielu środowisk politycznych. Mając to na względzie, warto przeanalizować, jakie warunki muszą dzisiaj spełnić w Polsce ludzie zainteresowani prowadzeniem własnej działalności.

Podejmując się założenia firmy, przedsiębiorca musi być cierpliwy – czy rzeczywiście?

Oczekiwanie by przyszły przedsiębiorca był cierpliwy jest z pewnością zasadne. Co prawda obecnie można już wiele czynności związanych z założeniem, prowadzeniem własnej firmy zrealizować przez Internet, niemniej jednak nadal czynności tych jest wiele. Ich zaś faktycznie zrealizowanie, dopełnienie jest rozłożone w czasie i trwa nawet kilkadziesiąt dni.

Nadto przyszły przedsiębiorca  w ich trakcie musi być również zdeterminowany do dokonywania wyborów, począwszy od wyboru nazwy firmy, a skończywszy na wyborze jej formy opodatkowania, siedziby, czy Banku, w którym będzie założone konto firmowe.

Kiedy zaś przedsiębiorca nie czuje się merytorycznie przygotowany do dokonywania takich wyborów, musi mieć świadomość, że będzie zapewne potrzebował pomocy ze strony profesjonalistów.

Krok 1: rejestrowanie firmy, celem uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej

Na samym starcie, gdy przedsiębiorca jest już zdeterminowany do tego, by prowadzić własną firmę,  musi dokonać jej zarejestrowania, tzw. wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.

By tak się stało, konieczne jest wypełnienie specjalnego wniosku o ten wpis. Zainteresowani tenże wniosek, nazywany formularzem CEIDG znajdą w Internecie. Wniosek składa się z kilku stron. Już na samym początku jego uzupełnienia wnioskodawca musi wybrać odpowiednie pola, tj. cel złożenia takiego wniosku (wniosek o wpis do CEDIG, wniosek o modyfikację wpisu dotychczasowego do CEDIG, wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej w CEDIG, wniosek o wznowienie działalności gospodarczej w CEDIG, wniosek o wykreślenie działalności gospodarczej z CEDIG). Formularz ten jest o tyle ważny, że oprócz uzyskania wpisania firmy do CEDIG, poprzez jego uzupełnienie przyszły przedsiębiorca jednocześnie wnioskuje o nadanie zakładanej przez niego firmie numeru NIP, REGON, czy o zgłoszenie firmy do ZUS. Analizując charakter formularza o wpis do CEDIG, należy uznać, że jest on raczej przejrzysty, a wymaga od składającego wniosek podania najbardziej wręcz podstawowych danych o jego przyszłej firmie.

Jedynie może okazać się problematyczne np. określenie w jakim obszarze będzie działała zakładana firma, według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Celem ułatwienia zaklasyfikowania planowanej firmy do tej klasyfikacji, najzasadniejsze jest stosowanie metody dopasowywania.

Zatem, przedsiębiorca powinien zaplanować, jakie czynności (czy w jakim zakresie) będzie realizowała jego firma, a następnie przypisać swojej firmie nr PKD przewidziany dla jednostki gospodarczej o możliwie najbardziej zbliżonym zakresie działalności.

Krok 2: wybór formy opodatkowania i zaplanowanie obsługi księgowo – podatkowej firmy

Przyszły przedsiębiorca musi również już na starcie działalności zadecydować, jak poprowadzi sprawy podatkowe, finansowe w swojej firmie. Zatem, konieczne jest:

  • Zadecydowanie o formie opodatkowania, i złożenie odpowiedniego formularza do Urzędu Skarbowego, po podjęciu tej decyzji,
  • Ustalenie, jakie firma będzie z uwagi na skalę jej działalności mieć obowiązki sprawozdawcze, tj. prowadzenie pełnej czy uproszczonej księgowości;
  • Wskazanie, kto będzie odpowiedzialny za prowadzenie spraw rachunkowych, księgowych firmy, tj. czy np. firma będzie korzystać z zewnętrznej obsługi biura rachunkowego, czy zostanie zatrudniony pracownik odpowiedzialny za te sprawy, jest to etap, na którym przedsiębiorca musi zdecydować, ale też dokonać kalkulacji, czy dla niego opłacalniejsze będzie utrzymywanie w firmie dodatkowego stanowiska pracy (księgowa), czy może skorzystanie np. ze stałego abonamentu na obsługę księgową przedsiębiorców w wybranym biurze rachunkowym. Jeśli firma ma zaś być otwarta jako startup warto także zweryfikować, czy w miejscowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w pierwszych latach jej działania nie jest zapewniana darmowa obsługa kadrowa, księgowa.

Krok 3: Podjęcie decyzji o ubezpieczeniu, złożenie deklaracji

Kolejno konieczne jest także ustalenie kwestii związanych z ubezpieczeniem. Przede wszystkim przyszły przedsiębiorca na tym etapie musi zadecydować, czy będzie wyłącznie zajmował się prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, czy np. będzie jednocześnie wykonywał swoją dotychczasową działalność zawodową (np. praca w ramach umowy o pracę), i prowadził założoną firmę.

W zależności na co się zdecyduje zainteresowany, jest zobowiązany do złożenia druku ZUA w przypadku gdy wyłącznie chce się zajmować, uzyskiwać dochody ze swojej firmy, albo złożenie druku ZZA, jeśli zadecyduje, że chce godzić dotychczasową pracę zawodową (umowa o pracę, czy cywilnoprawna) z jednoczesnym prowadzeniem zakładanej firmy.

Krok 4: Zorganizowanie bieżącej działalności firmy

Może być zaskoczeniem, że już na tym etapie proponuje się szczegółowe rozpoznanie i zorganizowanie przedmiotu działalności zakładanej firmy. Jest to jednak przemyślane i zasadne. Dlaczego?

W przypadku wielu typów działalności gospodarczej, podjęcie danej aktywności wymaga uzyskania jeszcze dodatkowej licencji, np. pozwolenia na sprzedaż alkoholu. Zatem, im wcześniej przedsiębiorca odpowie sobie na pytanie, czy chce zajmować się także działaniami, wymagającymi specjalnych pozwoleń, licencji, koncesji, tym szybciej rozpocznie działania, mające na celu uzyskanie odpowiednich zgód.

Jest to wreszcie etap kiedy przedsiębiorca powinien zweryfikować dokładnie np. w jakim miejscu chce prowadzić swoją firmę, czy spełnia ono odpowiednie do tego standardy, czy nie wymaga może jeszcze gruntownego remontu, nadbudowy, co również może wymagać dodatkowych pozwoleń, planów.

Krok 5: Zapewnienie firmie niezbędnych narzędzi do codziennego funkcjonowania

Kończąc organizowanie zakładania firmy, należy podnieść, że przedsiębiorca musi również zorganizować odpowiednie narzędzia do jej prowadzenia. Można do nich oczywiście zaliczyć wyposażenie biur, meble, sprzęt komputerowy, czy inne akcesoria, urządzenia, w zależności czym firma ma się zajmować, czy szyldów znakujących siedzibę firmy.

Niemniej jednak od formalnej strony, przedsiębiorca musi zadbać także o to, aby jego firma posiadała konto bankowe do realizowania różnych transakcji, tj. konto firmowe. Oczywiście oferta prowadzenia takich rachunków bankowych jest dzisiaj ogromnie szeroka, warto jednak zadbać o wybór tego najbardziej dopasowanego do profilu działalności zakładanej firmy. To znaczy, że dla przykładu jeśli przedmiotem działalności firmy będzie import surowców mineralnych z krajów zagranicznych, przedsiębiorca powinien wybrać ofertę konta firmowego w Banku, gdzie ma zapewnione darmowe (czy przy niskiej opłacie) realizowanie przelewów do Banków zagranicznych. Kluczowe jest też przy wyborze takiej oferty zwrócenie uwagi na koszty prowadzenia takiego konta, koszty wydania karty i z niej korzystania, koszty dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych.

Warto na tym etapie zadbać również o wyrobienie dla firmy pieczątki firmowej, co ułatwia ewentualne poświadczanie, przygotowywanie wydawanych dokumentów, jak i o wizytówki, co jest cennym rozwiązaniem, zwłaszcza dla propagowania firmy, celem pozyskania nowych klientów, kontrahentów.

Kończąc, należy raz jeszcze zwrócić uwagę, że choć czynności składające się na otworzenie własnej działalności gospodarczej daje się pogrupować w kilka grup, w praktyce ich właściwe sfinalizowanie często jest dla przyszłych przedsiębiorców czasochłonne. Zatem, wszyscy planujący rozpoczęcie zakładania własnej firmy, powinni już na starcie być cierpliwi, jak i nastawieni, że czynności formalne mogą być rozłożone w czasie nawet w skrajnych przypadkach na okres kilku miesięcy, choć rekordzistom udaje się je sfinalizować nawet w kilka dni.

 

Joanna Jaskiernia – współpracownik Portalu