Strona główna Aktualności Od 1 marca 2017 roku wzrosła najniższa emerytura i renta – zobacz...

Od 1 marca 2017 roku wzrosła najniższa emerytura i renta – zobacz zmiany

1629
PODZIEL SIĘ

W 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził waloryzację emerytur, rent i innych świadczeń.

Najniższa emerytura i renta 2017

Z dniem 1 marca 2017 roku wzrosła do 1.000,00 zł miesięcznie: najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna. Nastąpiła także podwyżka do 750,00  zł miesięcznie  najniższej renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Podane tutaj kwoty są wartością brutto.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.), kwota najniższej emerytury wynosi 1.000,00 zł miesięcznie.  Są do niej uprawnieni emeryci urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r.

Nie wszyscy emeryci ją otrzymają

Prawo do najniższej emerytury będą miały osoby mające wymagany okres składkowy i nieskładkowy. Od 1 stycznia 2016 r. wynosi on 22 lata  dla kobiet, które osiągnęły wiek emerytalny. Mężczyźni muszą natomiast posiadać okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat. Powyższe wynika z art. 87 ust. 1 i ust. 1 b pkt  3  ustawy emerytalnej.

Waloryzacja  świadczeń emerytalno – rentowych 2017

Z art. 88 ust. 1 ustawy emerytalnej od dnia 1 marca emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2017 r. wynosi 100, 44 %.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W wyniku przeprowadzonej waloryzacji kwota świadczenia nie może ulec obniżeniu (art. 88 ust. 2 ustawy emerytalnej). Podwyżki rent i emerytur po waloryzacji 2017 nie będą  być wyższe niż 10 zł brutto.

Podsumujmy:

Od 1 marca kwoty najniższych świadczeń wynoszą:

1)       emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna – 1.000,00  zł,

2)       renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 750,00 zł,

3)       renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa – 1.200,00 zł,

4)       renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 900,00 zł (źródło: www.zus.pl).

Podstawa prawna:

– art. art. 85 , art. ust. 2, art. 87 ust. 1 i ust. 1 b pkt  3, art. 88 ust. 1 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.)

Stan prawny na 14 marca 2017 roku

WK.