Strona główna Aktualności Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe kwoty wolne od zajęcia komorniczego

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nowe kwoty wolne od zajęcia komorniczego

2458
PODZIEL SIĘ

Od 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe kwoty wolne od zajęcia komorniczego ze świadczeń emerytalno- rentowych.

Od 1 marca 2017 roku najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynosi 1.000 zł brutto. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy to kwota 750 zł brutto.

ZUS wyliczy

W przypadku egzekucji komorniczej ze świadczeń emerytalno – rentowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie może przekazać komornikowi całego świadczenia dłużnika. Komornik może zając tylko część pobieranego świadczenia.  Zostaje ono wyliczone przez organ rentowy z uwzględnieniem kwoty wolnej od potrąceń uzależnionej od rodzaju zaległości i przekazane na rachunek bankowy komornika.  Pozostała jego część wypłacona zostaje dłużnikowi.

… uwzględni kwoty wolne od zajęcia komorniczego

Kwota wolna od potrąceń jest to procentowa cześć dochodów, których nie może zająć komornik w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Jest ona ustalona w art. 141 ustawy emerytalnej tj. Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 887).

Ustawą z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2016. 2036)  od 1 lipca 2017 r. został wprowadzony do ustawy emerytalnej art. 141 ust. 1 pkt 1a zgodnie z którym emerytury i renty są wolne od egzekucji i potrąceń w części odpowiadającej 75% kwoty najniższej emerytury lub renty – przy potrącaniu należności, o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 5 wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Chodzi tutaj o sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, plus koszty i opłaty egzekucyjne. Oznacza to, że od 1 lipca br. komornik może zająć 25% kwoty brutto z otrzymywanego przez emeryta lub rencistę świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Komornik już nie zajmie

Od 1 lipca 2017 r. kwoty wolne od zajęć komorniczych wynoszą:

  • 750 – w przypadku, gdy  komornik prowadzi egzekucje z emerytury, renty rodzinnej, lub z renty z tytułu całkowitej zdolności do pracy,
  • 562,50 zł  – w przypadku, gdy komornik prowadzi egzekucję z renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Powyższa modyfikacja będzie stosowana do postępowań nowych oraz aktualnie  prowadzonych. Potwierdza to senacka opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 304):

 „(…) ustanowiono kwotę wolną od zajęć na poziomie 75% świadczenia (emerytury lub renty), rezygnując z wprowadzania innych ograniczeń dotyczących zajęć, np. dla osób przebywających w domach pomocy społecznej. Ustawa obejmuje również prowadzone już egzekucje, przyjęte ograniczenie zostanie również wprowadzone do istniejącego postępowania egzekucyjnego”. [1]

Ważne!

Nowe kwoty wolne od egzekucji wprowadzone przez ustawę nowelizująca nie  mają zastosowania w przypadku zajęcia  emerytury lub renty z tytułu egzekucji alimentów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2016. 2036)

Objaśnienie:

1] Opinia do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (druk nr 304) https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/3635/plik/304.pdf

(dostęp 11 sierpnia 2017 r.)

Stan prawny na 11 sierpnia 2017 roku

W.K.