Strona główna Aktualności Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu...

Od 1 kwietnia 2018 r. obowiązują nowe kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

1347
PODZIEL SIĘ
odszkodowanie wypadkowe Lexagit.pl porady prawne online

W świetle art. 11 ust. 1 – 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm., dalej: ustawa wypadkowa) – jednorazowe odszkodowanie wypadkowe przysługuje ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stały uszczerbek na zdrowiu nie rokuje poprawy  sprawności organizmu, natomiast długotrwały uszczerbek na zdrowiu  powoduje upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, które może ulec poprawie.

Z art. 12 ust. 1 ustawy wypadkowej  jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Co istotne, do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu przyjmuje się przeciętne wynagrodzenie obowiązujące w dniu wydania decyzji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (art. 12 ust. 5 ustawy wypadkowej).

Na podstawie art. 14 ust. 9  ustawy wypadkowej Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w drodze obwieszczenia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” ogłasza kwoty jednorazowych odszkodowań.

Poznajmy obowiązujące kwoty odszkodowań wypadkowych

W Obwieszczeniu z dnia 23 lutego 2018 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podał kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. [1]

W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej [2] wynoszą:

1)  854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

2) 854 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych,

3) 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego,

4) 14 950 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty,

5) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty,

6) 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko,

7) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci,

8) 76 887 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko,

9) 14 950 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom,

10) 38 444 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 14 950 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Podstawa prawna:

– art. 11ust. 1-3, art. 12 ust. 1 i ust. 5, art. 14 ust. 9 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1773  ze zm.)

– Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.Pol. z 2018 r. poz. 268)

Objaśnienie:

[1] Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (M.Pol. z 2018 r. poz. 268)

[2] Chodzi tutaj o odszkodowania o których jest mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1- 4 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1773 ze zm.)

Stan prawny na 19 kwietnia 2018 roku

W.K.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeśli artykuł ten Państwa zainteresował lub potrzebują Państwo więcej informacji.